Mga Bisayang Dako

Monday, March 2, 2009

Bisdak

Ang Bisdak, minugbo sa Bisayang Dako.
Ang Bisayang dako, Bisaya gyod!
Ug dako ang garbo sa iyang pagkaBisaya, dako ang iyang
pag-ila sa iyang pagkaBisaya. Mahigugmaon sa Bisaya ang Bisayang Dako.
Bisdak!